Pályahasználati szabályzat
és házirend


1. A jelen szabályzatban leírtak betartása minden pályahasználó és kísérő számára kötelező!

2. Jelen szabályzatban pályaüzemeltetőnek minősül: Pyromix Bt., 7763, Egerág, hrsz: 129/5. , képviseli Zavada Márton.

3. Jelen szabályzatban pályahasználónak minősül minden természetes személy, aki a pályára belép. Kiskorú esetében a szülő/törvényes gondviselő jelenléte a quadozás teljes időtartamára kötelező.

4. A quad pályát mindenki kizárólag saját felelősségére és kockázatára, kárveszély-viselése terhére veheti igénybe. Kiskorú esetében a kizárólagos felelősség a szülőt/gondviselőt terheli. (továbbiakban a pályahasználó=quadozó személy és annak szülője/gondviselője egyaránt.)

5. Minden pályahasználó a pályára lépéssel kijelenti, hogy egészségügyi, szellemi és fizikai állapota lehetővé teszik a quadozást, illetve, hogy semmilyen tudatmódosító szer (gyógyszer, alkohol, drog, egyéb) hatása alatt nem áll. Állapotos nők, mozgásában, vagy cselekvőképességükben korlátozott személyek nem használhatják a pályát. Kiskorú esetében a jelenlévő szülő/gondviselő felelős a kiskorú állapotával kapcsolatban.
6. A pályát kizárólag a pályaüzemeltető által előírt módon és jelenlétében lehetséges használni.

7. Pályaüzemeltető biztosítja a műszakilag ellenőrzött, biztonságos használatra alkalmas quadokat, valamit a biztonságos használatnak megfelelő pályakialakítást.

8. Pályahasználathoz telefonos bejelentkezés szükséges. Egy időben 2 használó tartózkodhat a pályán biztonsági okokból, kivétel ez alól a csoportos, vagy családi quadozás.

9. A quadokat testmagasság és testsúly szerinti megkülönböztetéssel használhatják a résztvevők. Pályaüzemeltető határozza meg, hogy melyik résztvevő melyik quadot használhatja.

10. Quadhasználat alsó korhatára 3 év. Felső korhatár nincs.

11. Pályaüzemeltető fenntartja a jogot, hogy a pályahasználót azonnali hatállyal kitiltsa a pályáról, illetve felfüggessze a pályahasználatot abban az esetben, ha az baleseti, károkozási kockázatot jelent, vagy a használó nem tartja be a szabályzat bármely pontját, vagy nem a pályaüzemeltető iránymutatása szerint jár el.

12. Pályaüzemeltető minden pályahasználót tájékoztat a biztonságos quadhasználatról, megismerteti a pálya használatáról. Használó köteles ennek megfelelően használni a quadot és a pályát egyaránt.

13. Pályaüzemeltető káreseményi és baleseti felelőssége kizárva. Az esetleges balesetből fakadó sérülések és anyagi károk vonatkozásában a pályahasználó (kiskorú esetén a jelenlévő szülő/gondviselő) teljes felelősséggel tartozik.

14. Pályahasználó (kiskorú esetén a jelenlévő szülő/gondviselő) a quadban, vagy a védőfelszerelésben okozott kárt teljes körűen megtéríti pályaüzemeltető részére.

15. A pályán, használat során, a kísérő szülők, nézők nem tartózkodhatnak, a pályán sétálni balesetveszélyes és szigorúan tilos!

16. A pályahasználónak minden esetben kötelező viselnie a védőfelszerelést, mely minimálisan bukósisakot, térd- és könyökvédőt jelent. Kérésre pályaüzemeltető biztosítja az alapfelszerelést, melyet pályahasználó köteles azt sérülésmentesen visszaszolgáltatni a pályahasználat végén.

17. Ajánlott öltözet a quadozáshoz: zárt cipő, hosszú ujjú felsőruházat és hosszú szárú nadrág.

18. A quadot kizárólag a pályaüzemeltető jogosult beállítani, vagy menet közben a beállításokat módosítani. Műszaki meghibásodás esetén tilos a pályahasználónak hozzányúlni, vagy módosítani azokat.

19. Pályahasználó kizárólag az előírt menetirányba haladhat, azzal szemben haladni, vagy a többi használót bármely módon megzavarni balesetveszélyes és tilos.

20. A kifizetett szolgáltatási díj a pályahasználat feltétele.

21. Esős, viharos időjárás esetén, vagy abból kifolyólag használatra alkalmatlanná vált pályán, a pályahasználat felfüggeszthető, az előzetes bejelentkezések törlésre kerülnek. Erről a bejelentkezők a megadott telefonszámon értesítést kapnak.

22. Lehetőség van saját quad használatára is. Ebben az esetben a használó teljes felelősséggel tartozik a quad műszaki állapotával kapcsolatban.

23. A pályára kisállatot hozni tilos! Szemetet a kihelyezett kukába kérjük dobni!

24. Pályahasználó (kiskorú esetén a jelenlévő szülő/gondviselő) a pályahasználattal elfogadja az üzemeltető adatkezelési szabályzatát.

25. Pályahasználó a pályára lépéssel kijelenti, hogy a pályahasználati szabályzatot és a házirendet teljes körűen megismerte, megértette és azokat magamra nézve kötelezően betartja/betartatja.
Develop your own site with Mobirise